top of page

Picus Security | İhlal ve Saldırı Simülasyonu | Güvenlik Doğrulama Platformu

Picus Security Hakkında

Picus Security İhlal ve Saldırı Simülasyonu (Breach and Attack Simulation) teknolojilerine öncülük ederek şirketlerin siber güvenlik ve siber saldırılara karşı dayanıklılıklarını artırmalarına yardımcı çözümler üreten bir şirkettir.

Picus Security, siber güvenlik risklerini ölçmek, yönetmek ve azaltmak için tasarlanmış bir lider siber güvenlik platformu sunar. Kuruluşların siber saldırılara ne kadar hazır olduklarını ölçer ve siber güvenlik savunmalarını değerlendirmelerine, güçlendirmelerine ve tehditlere karşı hazır olmalarını sağlamalarına yardımcı olur.

Picus Security çözümleri ile işletmeler, siber güvenlik savunmalarını güçlendirebilir, siber tehditlere karşı daha hazır hale gelebilirler. Picus Security tarafından sunulan Bütüncül Güvenlik Doğrulama Platformu, eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlarken yatırım getirisini optimize eder ve ihlal edilme riskini düşürür.

Picus Security çözümleri global olarak 350+ kurumsal müşteri tarafından kullanılmaktadır.

Daha fazla bilgi için Picus Security Overview dökümanlarını inceleyebilirsiniz :

Picus Security Platform

Picus Complete Security Validation Platform

Picus Complete Security Platform

Picus Security Complete Security Validation Platform Nedir?

Picus Security Complete Security Validation Platform, gerçek dünya siber saldırı senaryolarını simüle ederek kuruluşların siber güvenlik savunmalarını test etmelerine olanak tanır. Bu sayede organizasyonlar, saldırılara karşı ne kadar hazır olduklarını objektif bir şekilde değerlendirebilirler.

Picus Security Complete Security Validation Platform, yeni saldırılar ile sürekli olarak güncellenen 19.000+ zararlı aksiyonu kapsayan ve 3.500+ tehdit içeren kapsamlı bir siber tehdit kütüphanesine sahiptir.

 

Picus Security Complete Security Validation Platform, siber tehditlere karşı hazır olmak ve güvenlik açıklarını belirlemek amacıyla tasarlanmış güçlü bir siber güvenlik platformudur.

Daha fazla bilgi için Picus Security Complete Security Validation Platform dökümanlarını inceleyebilirsiniz :

Picus Security Control Validation

Picus Security Control Validation

Picus Security Control Validation Nedir?

Picus Security Control Validation, güncel siber tehditleri simüle ederek güvenlik altyapısının değerlendirilmesine ve optimize edilmesine imkan sunar. Bu simülasyonlar kurumların siber tehditlere karşı savunmalarını güçlendirmelerine yardımcı olur. Kurumların potansiyel güvenlik açıklarını zamanında tespit etmeleri kurumların siber tehlikelere karşı duruşunu güçlendirir.

Proaktif bir siber güvenlik yaklaşımı benimsemek olası siber saldırıların önceden tespit edilip engellenmesi için kritik öneme sahiptir. Picus Security Control Validation en güncel ve karmaşık tehditlere karşı güvenlik altyapınızın nasıl performans gösterdiğini görmek için gerçek dünya tehditlerini simüle eder.

 

Picus Security Control Validation, kurumlara siber saldırı oluşmadan altyapı ve güvenlik zaafiyetlerini belirleme ve hızlı aksiyonlar alarak bulunan zaafiyetlerin siber saldırı gerçekleşmeden kapatılmasını sağlar. Picus Security Control Validation, mevcut güvenlik yapılandırmanızı optimize etmek için somut önerilerde bulunur.

 

Picus Security Control Validation, kapsamlı raporlar ve analizler sunar. Bu rapor ve analizler güvenlik ekiplerinin eksiklikleri tespit etmelerine ve düzeltici önlemler alarak güvenliklerini artırmalarına yardımcı olur.

Günümüzün hızla değişen siber tehdit ortamında, Picus Security Control Validation ile güvenlik kontrollerinizi sürekli olarak değerlendirerek proaktif bir savunma stratejisi oluşturabilirsiniz. Picus Security Control Validation, kuruluşların siber güvenliklerini güçlendirmelerine ve potansiyel tehditlere karşı hazırlıklı olmalarına yardımcı olan bir çözümdür.

Daha fazla bilgi için Picus Security Control Validation dökümanlarını inceleyebilirsiniz :

Picus Security Attack Modules

Picus Security Control Validation for Prevention Controls

Picus Security Prevention Controls

Picus Security Control Validation for Prevention Controls Nedir?

Picus Security Control Validation for Prevention Controls, güncel siber tehditleri simüle ederek güvenlik altyapısının değerlendirilmesine ve optimize edilmesine imkan sunar. Bu simülasyonlar kurumların siber tehditlere karşı savunmalarını güçlendirmelerine ve önleme katmanının güçlendirilmesine yardımcı olur. Kurumların potansiyel güvenlik açıklarını zamanında tespit etmeleri kurumların siber tehlikelere karşı duruşunu güçlendirir.

Picus Security Control Validation for Prevention Controls, Zararlı Yazılım Saldırıları (Malware Attacks) , E-posta Saldırıları (Email Attacks) , Uç Nokta Saldırıları (Endpoint Attacks) , Zafiyet Sömürü Saldırıları (Vulnerability Exploitation Attacks) , Web Uygulama Saldırıları (Web Application Attacks) , Veri Sızdırma Saldırıları (Data Exfiltration Attacks) ve Bulut Saldırıları (Cloud Attacks) önlemek için gerekli kontrol araçlarını tek bir platformda sunar.

Picus Security Control Validation for Prevention Controls, proaktif bir siber güvenlik yaklaşımı benimsemek olası siber saldırıların önceden tespit edilip engellenmesi için kritik öneme sahiptir. Picus Security Control Validation for Prevention Controls, kurumlara siber saldırı oluşmadan altyapı ve güvenlik zaafiyetlerini belirleme ve hızlı aksiyonlar alarak bulunan zaafiyetlerin siber saldırı gerçekleşmeden kapatılmasını sağlar.

Daha fazla bilgi için Picus Security Control Validation for Prevention Controls dökümanını inceleyebilirsiniz :

Picus Security Detection and Prevention Layers

Picus Security Control Validation for Detection Controls

Picus Security Control Validation

Picus Security Control Validation for Detection Controls Nedir?

Picus Security Control Validation for Detection Controls şirketinizin siber tehditleri ne kadar hızlı ve etkili bir şekilde tespit edebildiğini ölçmeye yardımcı olur. Kurumlardaki tehdit tespit sistemlerinin verimliliğinin ne kadar etkili olduğunun ölçümlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için komple çözüm seti sunar.

Picus Security Control Validation for Detection Controls önleme ve tespit kontrolleriniz tarafından atlanan saldırıları belirleyerek ciddi bir risk oluşturabilecek tehditleri saptamanızı sağlar. Eğer bu tehditlere karşı hızla önlem alınmazsa, şirketiniz büyük risklerle karşı karşıya kalabilir.

Picus Security Control Validation for Detection Controls değerlendirme sonuçlarını MITRE ATT&CK Çerçevesi ile eşleştirerek tehdit kapsamınızı görselleştirmenizi sağlar. Bu sayede olası zafiyetlerinizi belirleyip öncelikli olarak giderilmesini sağlayabilirsiniz.

Picus Security Control Validation for Detection Controls kontrol ve önleme sistemlerini aşabilen saldırı tekniklerini belirleyerek, benzer yöntemleri kullanarak saptanmamış tehditleri tespit etmenize ve savunmanın güçlendirilmesine yardımcı olur.

Daha fazla bilgi için Picus Security Control Validation for Detection Controls dökümanını inceleyebilirsiniz :

Picus Security Control for Detection Controls

Picus Security Detection Rule Validation

Picus Security Detection Rule Validation

Picus Security Detection Rule Validation Nedir?

Picus Security Detection Rule Validation, şirketlerin ve organizasyonların kullandığı tespit kurallarının gerçekte ne kadar başarılı olduğunu değerlendiren kapsamlı bir hizmettir. Picus Security Detection Rule Validation, gerçek dünya tehdit senaryolarını simüle ederek, tespit mekanizmalarınızın siber saldırılara karşı ne kadar etkili olduğunu ölçer.

Birçok şirket, teorik olarak mükemmel görünen tespit kurallarına sahip olabilir, ancak bu kuralların gerçek dünya tehditlerine karşı ne kadar işe yaradığına dair somut bir bilgiye sahip olmadan, tam bir güvenlikten bahsedemeyiz. Picus Security Detection Rule Validation simülasyon temelli tehdit senaryolarını kullanarak, mevcut güvenlik kurallarınızın gerçek tehditlere karşı reaksiyon yeteneğini değerlendirir.

Picus Security Detection Rule Validation, yanıltıcı pozitif (false positive) olarak bilinen ve birçok güvenlik ekibinin zamanını alan gereksiz alarm oranını da minimuma indirebilirsiniz. Picus Security Detection Rule Validation, sadece tehdit tespitini değil, aynı zamanda tehdit tespit süreçlerinin verimliliğini de maksimize eder.

Picus Security Detection Rule Validation siber güvenlikte tehdit tespit kabiliyetlerinizi en üst seviyeye taşımanız için vazgeçilmez bir hizmettir. Sadece tehditleri değil, aynı zamanda bu tehditlere karşı ne kadar hazır olduğunuzu da ortaya cikartir.

Daha fazla bilgi için Picus Security Detection Rule Validation dökümanlarını inceleyebilirsiniz :

Picus Security Detection Rule Validation

Picus Security Attack Path Validation

Picus Security Attack Path Validation

Picus Security Attack Path Validation Nedir?

Picus Security Attack Path Validation kuruluşların potansiyel siber saldırı yollarını belirlemelerine, analiz etmelerine ve bu yolları tespit edip engellemelerine yardımcı olacak stratejiler geliştirmelerini sağlayan değerlendirmeler yapar. Picus Security Attack Path Validation çeşitli saldiri eylemlerini simüle ederek bunları doğrular. Mevcut eylemler arasında kimlik bilgisi toplama (Credential Harvesting), yanal hareket (Lateral Movement) ve daha fazlası bulunur.

Picus Security Attack Path Validation mevcut güvenlik zafiyetlerini belirler ve bu zafiyetlere yönelik tehdit senaryolarını analiz ederek, potansiyel riskleri azaltma stratejileri sunar. Picus Security Attack Path Validation saldırganın eylemlerini taklit eder, en kısa yolu keşfeder ve bu yolun gerçek bir risk oluşturup oluşturmadığını doğrular.

Picus Security Attack Path Validation bir saldırganın ağınıza nasıl sızabileceğini, hangi zayıf noktaları hedef alabileceğini ve bu zayıf noktaları nasıl kullanabileceğini adım adım analiz eder. Sadece teorik bir değerlendirme değil, gerçek saldırı senaryolarına dayalı somut bir test yapılmasına olanak tanır.

Picus Security Attack Path Validation saldırganların Windows Active Directory altyapınızı tehlikeye atmak için izleyebileceği en kısa rotayı belirler ve gerçek dünya düşman eylemlerini taklit ederek bunların sömürülebilir gerçek yollar olduğunu doğrular. Teorik olarak var olanlar yerine gerçek varlıkların olduğu yolları tanımlar.

Picus Security Attack Path Validation ağınızın çeşitli bölgelerinden simülasyonları çalıştırmanıza imkan tanıyarak daha geniş bir perspektif sunar. Bu sayede sonuçlara haftalar değil, saatler içinde ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için Picus Security Attack Path Validation dökümanlarını inceleyebilirsiniz :

Picus Security Attack Path Validation

Picus Security Cloud Security Validation

Picus Security Cloud Security Validation

Picus Cloud Security Validation Nedir?

Bulut teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte, bulut güvenliğinin doğrulanması artık bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Picus Cloud Security Validation, bu alanda size tam bir görünürlük sağlayarak, sadece reaktif değil, aynı zamanda proaktif bir güvenlik yaklaşımı benimsemenize yardımcı olur.

Picus Cloud Security Validation bulut ortamlarında potansiyel zafiyetleri, yanlış yapılandırmaları ve diğer güvenlik risklerini belirlerken, bu zafiyetlere karşı alınan önlemlerin etkinliğini ve yeterliliğini de test eder. Picus Cloud Security Validation bulut ortamlarınızda kullanılan güvenlik kontrollerinin gerçekte ne kadar etkili olduğunu test ederek sizi bilgilendirir. 

Picus Cloud Security Validation bulut kaynaklarınızı ve hizmetlerinizi sürekli olarak tarar, zafiyetleri ve yanlış yapılandırmaları otomatik olarak belirleyerek gerçek dünya siber tehditlerine karşı bulut altyapınızın ne kadar dirençli olduğunu test eder.

Picus Cloud Security Validation, organizasyonların bulut güvenliği en iyi uygulamalarına uygunluğunu değerlendirir ve bu uygulamalara uygun bir şekilde yapılandırılmış olup olmadıklarını kontrol eder. Çözüm ayrıca bulut altyapısı güvenlik durumları hakkında detaylı raporlar ve analizler sunarak, bulut altyapılarının güvenlik durumunun anlaşılmasına yardımcı olur.

Daha fazla bilgi için Picus Secury Cloud Security Validation dökümanını inceleyebilirsiniz :

Picus Security Cloud Security Validation
bottom of page