top of page

Delinea | PAM | Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi

Delinea Hakkında

Delinea, ayrıcalıklı erişim yönetimi (PAM) alanında geliştirdiği yenilikçi çözümlerle, işletmelerin siber güvenlik duruşunu güçlendiren ve hassas verilerin korunmasına yardımcı olan çözümler üretir.

Delinea, ayrıcalıklı kullanıcı hesaplarını, kimlik bilgilerini ve erişim politikalarını merkezi bir platform üzerinden yönetmeyi sağlayan çeşitli güvenlik çözümleri sunar. Delinea bu çözümler ile kurumlar için siber tehditlere karşı proaktif koruma sağlarken, aynı zamanda güvenlik kurallarına uyumu da kolaylaştırır.

Delinea çözümleri, güçlü kimlik doğrulama, en az ayrıcalık ilkesi, oturum izleme ve kayıt gibi özelliklerle donatılmıştır. Delinea, ayrıcalıklı kullanıcıların ve otomasyon süreçlerinin erişimini sıkı bir şekilde kontrol eder, böylece sadece yetkili kişilerin hassas sistemlere erişmesini sağlar.

Kurumların özel güvenlik gereksinimlerine uygun olarak özelleştirilebilen politikalar, güvenlik standartlarına ve düzenlemelere uyumu kolaylaştırır. Kullanıcı oturumları detaylı bir şekilde kaydedilir ve izlenir, bu da olası güvenlik ihlallerinin hızlı bir şekilde tespit edilip müdahale edilmesine olanak tanır.

Delinea, ayrıcalıklı erişim yönetimi (PAM) alanında lider çözümler sunarak işletmelerin en kritik varlıklarını korumasına yardımcı olur.

Delinea PAM
Delinea Secret Server

Delinea Secret Server

Delinea Secret Server Nedir?

Delinea Secret Server, kurumların hassas bilgilerini korumalarına yardımcı olan gelişmiş bir ayrıcalıklı erişim yönetimi (PAM) çözümüdür. Bu platform, şifrelerden API anahtarlarına kadar çeşitli gizli bilgilerin güvenli bir şekilde saklanmasını, yönetilmesini ve denetlenmesini sağlar.

Delinea Secret Server kuruluşların ayrıcalıklı hesapları korumasına, yönetmesine ve denetlemesine yardımcı olan bu çözüm, özellikle büyük ölçekli ve dağıtık ortamlarda bile hızlı bir şekilde uygulanabilir ve özelleştirilebilir.

Delinea Secret Server, işletmelerin ayrıcalıklı kimlik bilgilerini ve hassas verilerini merkezi bir konumda güvenli bir şekilde saklamalarını sağlayan bir güvenlik platformudur. Delinea Secret Server ile tüm gizli bilgiler, endüstri standartlarına uygun şifreleme ile korunur.

Delinea Secret Server, endüstri standardı AES 256 bit şifreleme kullanarak hassas bilgilerinizi en üst düzeyde korur. Hassas bilgilerin güvenli saklanması, işletmelerin siber güvenlik risklerini etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.

Delinea Secret Server ile kullanıcılar ve gruplar için detaylı erişim politikaları belirleyerek, hassas bilgilere sadece yetkili kişilerin erişimine izin verir. Rol tabanlı erişim kontrolleri ve detaylı izleme özellikleri, düzenleyici gerekliliklere uyumu kolaylaştırır.

Delinea Secret Server çok faktörlü kimlik doğrulama özellikleri ile güvenlik seviyesini artırarak yetkisiz erişim riskini azaltır. 

Çok faktörlü kimlik doğrulama ve endüstri standardı şifreleme özellikleri, işletmelerin siber güvenlik duruşunu güçlendirir.

Delinea Secret Server, API ve DevOps araçları ile kolay entegrasyon sağlayarak otomasyonu ve iş akışlarını destekler.

 

Delinea Secret Server, şifrelerden sertifikalara, API anahtarlarından veritabanı bilgilerine kadar tüm hassas verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını, yönetilmesini ve denetlenmesini sağlayan kapsamlı bir çözümdür.

Delinea Secret Server Özellikleri

Güvenli Şifre Depolama : Hassas bilgileri yetkisiz erişime karşı korumak için ayrıcalıklı kimlik bilgilerini şifreli bir biçimde saklar.

Oturum İzleme ve Kontrolü: Oturum başlatma, izleme ve kaydetme yetenekleri ile etkin bir erişim denetimi sağlar

Erişim Kontrolü : Rol tabanlı erişim kontrolü sunarak, hassas bilgilere kimlerin erişebileceğini kontrol etmenize olanak tanır.

Denetim ve Raporlama : Detaylı denetim günlükleri ve raporlar sunarak, hassas bilgilere erişimi izlemenize ve herhangi bir yetkisiz aktiviteyi tespit etmenize yardımcı olur.

Otomatik Şifre Yönetimi : Manuel hataların riskini azaltmaya yardımcı olacak şekilde otomatik şifre yönetimini destekler.

Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama : Hassas bilgilerin güvenliğini artırmak için çok faktörlü kimlik doğrulama desteği sağlar.

Delinea Secret Server, Cloud ve OnPrem kurulum seçenekleri ile sunulmaktadır.

Daha fazla bilgi için Delinea Secret Server video ve dökümanlarını inceleyebilirsiniz :

Delinea Server PAM

Delinea Server PAM

Delinea Server PAM Nedir?

Delinea Server PAM, kurum sunucularına erişim güvenliğini ve veri güvenliğini sağlamak için geliştirilmiş bir Privileged Access Management (PAM) çözümüdür. Bu kapsamlı platform, hassas verilere erişimi kontrol altında tutarak siber saldırıları önler ve uyumluluk gereksinimlerini karşılar.

Delinea Secret Server PAM hem yerinde (on-premise) hem de bulut veya çoklu bulut ortamlarında ayrıcalıklı erişimi kontrol eden bu çözüm, insanların ve makinelerin şifresiz giriş ile sorunsuz bir şekilde kimlik doğrulamasına olanak tanır ve azami ayrıcalık ile zamanında ayrıcalık yükseltme ilkesini uygular.

Delinea Server PAM, işletmelerin ayrıcalıklı kullanıcılarının ve otomasyon süreçlerinin sunuculara erişimini kontrol etmelerine, izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olan bir güvenlik çözümüdür.Bu platform, güvenli oturum başlatma, oturum kaydı, tehdit analizi ve çok faktörlü kimlik doğrulama gibi özelliklerle donatılmıştır.

Delinea Server PAM, Ayrıcalıklı oturumların her adımını kaydeder ve gerçek zamanlı izleme sağlar. Sistem yöneticilerinin ve diğer kullanıcıların hassas verilere erişimini sıkı bir şekilde kontrol ederek yetkisiz erişimler engellenir ve veri güvenliği sağlanır.

Delinea Server PAM tüm kullanıcı etkinliklerini detaylı bir şekilde kaydeder ve izler. Bu özellik ile şüpheli faaliyetler tespit edilir ve önlemler alınabilir.

Delinea Server PAM, modern, ölçeklenebilir bir mimariye sahiptir ve karmaşık sunucu ortamlarının ayrıcalıklı erişim yönetimini basitleştirir. Kuruluşlar, sunucu erişimi için merkezi kimlik ve politika yönetimini, çeşitli kimlik sağlayıcıları arasında seçim yapabilir ve tutarlı en az ayrıcalık uygulaması için Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC) kullanabilirler.

Delinea Server PAM Özellikleri

Kimlik Konsolidasyonu : Server PAM, çok sayıda yönetilmeyen yerel hesapları ortadan kaldırarak saldırı yüzeyini büyük ölçüde azaltır ve Windows, Linux veya Unix sunucularına erişim için kurumsal dizin hesaplarını kullanır.

Şifresiz Giriş : Kullanıcıların ve makinelerin, şifresiz giriş ile sunuculara sorunsuz bir şekilde kimlik doğrulamasına olanak tanır, bu da güvenlik ve kullanım kolaylığını artırır.

Zamanında ve Yeterli Ayrıcalık Yönetimi : En az ayrıcalık ve Sıfır Güven en iyi uygulamalarıyla uyumlu olarak, yalnızca gerektiği kadar ve gerektiği zaman ayrıcalık vererek yan hareketleri önler.

Merkezi Yönetim : Sunucu kimliklerini ve politikalarını Active Directory veya bulut kimlik sağlayıcıları üzerinden merkezi olarak yönetme olanağı sunar.

Uyumluluk ve Denetim : Granüler, ana bilgisayar tabanlı denetim ve oturum kayıtları ile uyumluluğu kanıtlar ve olay incelemelerine yardımcı olur.

Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama (MFA) : Sistem girişinde ve ayrıcalık yükseltme sırasında MFA uygulayarak güvenliği artırır.

Delinea Server PAM, Cloud ve OnPrem kurulum seçenekleri ile sunulmaktadır.

Daha fazla bilgi için Delinea Server PAM video ve dökümanlarını inceleyebilirsiniz :

Delinea Privilege Manager

Delinea Privilege Manager

Delinea Privilege Manager Nedir?

Delinea Privilege Manager, uçnoktalar için işletmelerin ayrıcalıklı hesapları ve politikaları etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan güçlü bir uçnokta ayrıcalıklı hak yönetimi çözümdür. Delinea Privilege Manager uçnoktalardaki güvenliği artırırken operasyonel verimliliği de sağlamaktadır.

Delinea Privilege Manager, işletmelerin ayrıcalıklı kullanıcı erişimlerini ve uygulama izinlerini kontrol altında tutmalarını sağlayan kapsamlı bir çözümdür. Minimum ayrıcalık ilkesi ve sıfır güven modeli gibi modern güvenlik yaklaşımlarını destekleyerek, siber tehditlere karşı etkili bir koruma sağlar.

Delinea Privilege Manager kullanıcıların ihtiyaç duydukları anda ayrıcalıklı erişimi otomatik olarak alabilmelerini ve görevleri tamamlandığında bu ayrıcalıkların geri alınmasını sağlar. Bu süreç, güvenliği artırırken iş akışlarının kesintisiz devam etmesine olanak tanır.

Delinea Privilege Manager, kullanıcı davranışlarını analiz ederek anormal aktiviteleri tespit eder ve güvenlik ihlallerini önlemede proaktif bir yaklaşım sunar.

Delinea Privilege Manager tüm ayrıcalıklı hesap aktiviteleri, merkezi bir konsoldan yönetilebilir. Detaylı raporlama özellikleri, düzenleyici uyum süreçlerini ve denetimleri kolaylaştırır.

Delinea Privilege Manager tüm ayrıcalıklı hesap aktiviteleri, merkezi bir konsoldan yönetilebilir. Detaylı raporlama özellikleri, düzenleyici uyum süreçlerini ve denetimleri kolaylaştırır.

Delinea Privilege Manager Özellikleri

Uygulama Kontrolü: Dinamik izin, reddetme ve kısıtlama politikaları, gerçek zamanlı uygulama analizi ve sandboxing dahil olmak üzere esnek politika dağıtımı.

Yerel Güvenlik : Yerel yönetici haklarının kaldırılması, yerel kullanıcı hesap yönetimi, yerel grup üyeliğinin yönetimi ve otomatik yerel hesap şifre rotasyonu.

Keşif : Windows ve Mac cihazlarındaki hesap ve uygulama keşfi, alan dışı uç nokta desteği.

Denetim ve Raporlama : Etkileşimli ve eyleme geçirilebilir raporlama panosu, merkezi uygulama olay günlüğü, yerel kullanıcı ve grup etkinlik denetimi.

Entegrasyonlar : Active Directory, ServiceNow, Secret Server, VirusTotal, SCCM, Symantec Yönetim Platformu, SysLog/SIEM

Delinea Privilege Manager'ın sunduğu çözümler, finansal hizmetler, sağlık, enerji ve kamu hizmetleri gibi çeşitli sektörlerdeki kuruluşların ihtiyaçlarını karşılar. Ayrıca, sıfır güven/az ayrıcalık, servis hesabı yönetimi ve uzaktan çalışma gibi yaygın güvenlik sorunlarına özel çözümler sunar.

Delinea Privilege Manager Cloud ve OnPrem kurulum seçenekleri ile sunulmaktadır.

Daha fazla bilgi için Delinea Privilege Manager video ve dökümanlarını inceleyebilirsiniz :

Delinea Privileged Behavior Analytics

Delinea Privileged Behavior Analytics

Delinea Privileged Behavior Analytics Nedir?

Delinea Privileged Behavior Analytics (PBA) modern siber güvenlik tehditleriyle mücadele etmek için geliştirilmiş, ileri düzey makine öğrenimi teknolojilerini kullanarak ayrıcalıklı hesap aktivitelerini gerçek zamanlı olarak analiz eden ve anomali tespiti yaparak tehdit puanlaması ve yapılandırılabilir uyarılar sunan bir çözümdür.

Delinea Privileged Behavior Analytics ayrıcalıklı hesaplardaki beklenmedik davranışları tespit eder.Örneğin belli kullanıcı veya sistemler tarafından ayrıcalıklı hesap erişiminde ani artışlar, en ayrıcalıklı hesaplara veya sırlara atipik erişimler, bir seferde yüksek sayıda ayrıcalıklı hesaba erişimler ve olağandışı zamanlarda veya yerlerde hesap erişimleri gibi durumları belirleyebilir.

Delinea Privileged Behavior Analytics modern güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış ileri düzey bir analiz aracıdır. Bu çözüm, ayrıcalıklı hesap aktivitelerini gerçek zamanlı olarak izleyerek, makine öğrenimi teknikleri kullanarak anomali tespiti yapar. Gelişmiş makine öğrenimi algoritmaları kullanarak, ayrıcalıklı hesap aktivitesinin tamamını analiz eder, böylece sorunları tespit edebilir ve olası bir ihlalin engellenmesi sağlanır.

Delinea Privileged Behavior Analytics özellikle ayrıcalıklı hesaplarda belirli kullanıcılar veya sistemler tarafından meydana gelen beklenmedik erişim artışları, en ayrıcalıklı hesapların veya sırların alışılmadık şekillerde kullanılması, bir seferde çok sayıda ayrıcalıklı hesabın erişilmesi ve hesapların olağandışı saatlerde veya yerlerde erişilmesi gibi durumları tespit edebilir.

Delinea Privileged Behavior Analytics sunduğu ileri analitik ve rehberlik özellikleri sayesinde, kuruluşlar uç nokta ayrıcalık yönetimini daha iyi anlayabilir ve politikalarla ele alınması gereken uygulamalar hakkında içgörüler elde edebilirler.

Delinea Privileged Behavior Analytics entegre tehdit istihbaratı ve risk puanlaması ile güvenlik duruşunu güçlendirir, böylece kurumsal varlıklar daha etkin bir şekilde korunur.

Delinea Privileged Behavior Analytics, ayrıcalıklı kullanıcı davranışlarını analiz ederek siber güvenlik risklerini azaltmayı hedefleyen yenilikçi bir çözümdür.

Daha fazla bilgi için Delinea Privileged Behavior Analytics video ve dökümanını inceleyebilirsiniz :

Delinea Account Lifecycle Manager

Delinea Account Lifecycle Manager Nedir?

Delinea Account Lifecycle Manager (ALM), hizmet hesaplarının yaşam döngüsünü yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir çözümdür. Bu platform, hizmet hesaplarının keşfinden başlayarak, provizyonundan yönetimine ve son olarak devreden çıkarılmasına kadar olan süreçleri otomatize eder. Hesap oluşturma, güncelleme, askıya alma ve silme işlemlerini otomatize eder, böylece IT departmanlarının iş yükünü azaltır ve güvenlik risklerini minimize eder.

Delinea Account Lifecycle Manager her hizmet hesabını organizasyonunuzdaki bir kullanıcıya atayarak yönetir. Kullanıcıların rolleri, onların ALM ve hizmet hesaplarıyla nasıl etkileşime gireceklerini belirler. Bu roller, hesap sahipleri, sistem yöneticileri, talep edenler ve onaylayanlar gibi farklı sorumluluklara ve erişim seviyelerine sahiptir.

Delinea Account Lifecycle Manager sistem yöneticileri, hizmet hesaplarının nasıl onaylanacağını, izleneceğini ve yaşam döngüsünün sonu için hangi eylemlerin alınacağını belirleyen şablonlar oluşturabilirken hizmet hesabı yönetimini daha tutarlı ve denetlenebilir hale getirir​.

Delinea Account Lifecycle Manager ağınızda çalışan ancak yönetilmeyen hizmet hesaplarını belirlemenize ve yönetmenize olanak tanır. Bu özellik, kontrolsüz hizmet hesaplarını azaltarak ağ güvenliğini artırır.

Delinea Account Lifecycle Manager izmet hesaplarının otomatik olarak yönetilmesi, güvenlik ekiplerine merkezi bir kontrol ve denetim sağlar. Çözüm hizmet hesaplarının provizyonu, yönetimi ve devreden çıkarılmasını otomatize eder, bu da zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

Delinea Account Lifecycle Manager hizmet hesaplarının sorumluluğunu ve hesap sahipliğini kurarak yönetişim sağlar. Ayrıca, uyum gerekliliklerini karşılamak için detaylı denetim izleri ve raporlama sunar​.

Delinea Account Lifecycle Manager çeşitli endüstrilerde ve IT altyapılarında hizmet hesabı yönetimini basitleştiren çözümler sunar. Büyük ve karmaşık IT ortamlarında, hizmet hesaplarının kontrol altına alınması ve yönetilmesi kritik öneme sahiptir.

Delinea Account Lifecycle Manager, Cloud ve OnPrem kurulum seçenekleri ile sunulmaktadır.

Daha fazla bilgi için Delinea Account Lifecycle Manager videosunu inceleyebilirsiniz :

Delinea DevOps Secret Vault
delinea-diagram-devops-5.png

Delinea DevOps Secrets Vault

Delinea DevOps Secrets Vault Nedir?

Delinea DevOps Secrets Vault, DevOps ve DevSecOps ekiplerinin hızlı bir şekilde güvenli şekilde şifre yönetimi gerçekleştirmelerine olanak tanıyan bir çözümdür. Bu bulut tabanlı hizmet, uygulamalar, veritabanları, CI/CD araçları ve hizmetler için kimlik bilgilerini yönetmeyi, erişimi uygulamayı ve otomatik loglama izlerini sağlamayı amaçlar.

Delinea DevOps Secrets Vault gelişmiş otomasyon özelliklerine sahiptir ve CLI (Komut Satırı Arayüzü) ve REST API aracılığıyla erişilebilir. Bu, DevOps boru hatlarının ve RPA (Robotic Process Automation) dağıtımlarının hızına uyum sağlamak için tasarlanmıştır.

bağımsız bir yapıya sahip olup, uygulamalarda, mikro-servislerde, DevOps araçlarında ve robotik süreç otomasyonlarında sabit kodlanmış kimlik bilgilerinin yerine geçmek üzere tasarlanmıştır.

Delinea DevOps Secrets Vault sırların güvenliğini sağlamak için en yüksek güvenlik standartlarını benimser. AES-256 şifreleme algoritması ile korunan veriler, sırların yetkisiz erişime karşı güvende tutulmasını sağlar.

Delinea DevOps Secrets Vault API-as-a-Service olarak sunulan bu çözüm, kuruluşların birkaç dakika içinde ilk sırlarını oluşturmasına olanak tanır ve altyapı yönetimi veya bakımı gerektirmez.

Delinea DevOps Secrets Vault bulut tabanlı SaaS mimarisi sayesinde, statik IP tabanlı PAM çözümlerinin sunamayacağı elastik ölçeklenebilirlik ve yüksek hızlı erişim sağlar.

Delinea DevOps Secrets Vault Özellikleri

Elastik Ölçeklenebilirlik : Bulut tabanlı SaaS mimarisi ile hızlı dağıtım sağlar ve statik, IP tabanlı PAM çözümlerinin sunamadığı esnek ölçeklenebilirlik sunar.

Gelişmiş Otomasyon : Komut satırı arayüzü (CLI) ve REST API desteği ile, PKI, SIEM, Politika ve Auth-provider komutları için CLI sihirbazları ile insan navigasyonunu basitleştirir.

Yüksek Kullanılabilirlik : %99.999 kullanılabilirlik sunar ve hızlı geçiş için sıcak bekleme ile ek bir koruma katmanı ekler.

Yerel Önbellekleme : Yüksek performanslı iş yüklerini kolayca yönetir.

RESTful API: Gelişmiş otomasyon ve entegrasyon için RESTful uygulama programlama arayüzü.

Bulut Kimlik Doğrulama : Sunuculara (EC2, VM'ler) AWS rolleri, Azure Hizmet İlkeleri veya GCP hizmet hesapları atar ve DSV'ye kimlik doğrulaması yapar​.

Delinea DevOps Secrets Vault, geliştiricilerin, mühendislerin ve diğer IT ekiplerinin çalışmalarını güvenli bir şekilde yürütmelerini sağlayan merkezi, politika tabanlı bir DevOps sırlar yönetim sistemidir. Bu platform, geliştirme hızını ve ölçeğini basitleştirirken şifre yönetimini kolaylaştırır.

Delinea DevOps Secrets Vault Cloud kurulum seçeneği ile sunulmaktadır.

Daha fazla bilgi için Delinea DevOps Secrets Vault video ve dökümanını inceleyebilirsiniz :

delinea connection manager

Delinea Connection Manager

Delinea Connection Manager Nedir?

Delinea Connection Manager, IT ekiplerinin uzaktaki sunuculara güvenli bağlantılar kurmasını sağlayan ve RDP (Remote Desktop Protocol) ve SSH (Secure Shell) kullanarak oturum yönetimi yapabilen bir araçtır.

Delinea Connection Manager, güvenli erişim protokolleri ve detaylı erişim kontrolleri ile işletmelerin veri güvenliğini ve düzenleyici uyuma olanak tanır. Bu, özellikle GDPR gibi veri koruma düzenlemelerine tabi sektörler için önemlidir.

Delinea Connection Manager merkezi kontrol aracılığıyla, tüm oturumlar tek bir arayüzden yönetilebilir, oturum kaydı sayesinde ayrıcalıklı kullanıcı erişiminin uçtan uca bir kaydı oluşturulabilir ve izleme & denetim özellikleri sayesinde uyumluluğu kanıtlamak için bir denetim izi sunar.

Delinea Connection Manager Özellikleri

Birden Çok Uzak Oturumu Yönetme : Tek bir yerden RDP ve SSH için birden fazla uzak oturumu yönetme ve etkileşimde bulunma imkanı sunar.

PAM'ınızı Ölçeklendirme : Hızlı dağıtım ve esnek ölçeklenebilirlik ile farklı bağlantıları tek bir konumda görme imkanı.

Secret Server ile Entegrasyon : Secret Server kasasından gerekli kimlik bilgilerine tek bir arayüzden erişim. Birden fazla uzak oturumu aynı anda izleme ve kaydetme.

Üretkenliği Artırma : Aktif oturumlar arasında hızlıca geçiş yapma veya yeni bir oturumu ayrı bir sekmede kolayca başlatma

Delinea Connection Manager, sağladığı bu kapsamlı özellikler ile IT ekiplerinin karmaşık ağlar, bulut hizmetleri ve kullanıcı ihtiyaçları arasında gezinmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda güvenlik ve uyumluluk standartlarını korumalarını sağlar.

Daha fazla bilgi için Delinea Connection Manager video ve dökümanlarını inceleyebilirsiniz :

delinea remote access service

Delinea Remote Access Service

Delinea Remote Access Service Nedir?

Delinea Remote Access Service, VPN olmadan, tarayıcı üzerinden RDP ve SSH yapılmasına olanak sağlayan ve uzak çalışanlar ile kurum dışı 3. parti çalışanların kurum kaynaklarına erişmelerini sağlayan uzak bağlantı servisidir. 

Delinea Remote Access Service (RAS), modern çalışma stillerine uyum sağlarken güvenlik ve uyumluluk için en iyi uygulamaları karşılayan yenilikçi bir çözümdür. Bu hizmet, uzaktan çalışanların ve üçüncü taraf satıcıların, VPN kullanmaya gerek kalmadan, bir web tarayıcısı aracılığıyla Güvenli Uzaktan Masaüstü Protokolü (RDP) ve Güvenli Kabuk (SSH) çözümleriyle sunuculara güvenli bir şekilde erişmelerini sağlar.

Delinea Remote Access Service işletmelerin ayrıcalıklı erişim gereksinimlerini yönetmelerine, denetlemelerine ve güvence altına almalarına yardımcı olur. Çok faktörlü kimlik doğrulama ve end-to-end şifreleme gibi teknolojilerle desteklenen güvenli erişim sağlar.

Delinea Remote Access Service kullanıcıların ek uzaktan erişim veya VPN yazılımı yüklemesine ve bakımını yapmasına gerek kalmadan RDP ve SSH oturumlarını web tarayıcılarında görüntülemelerine olanak tanır. Bu mimari, RAS'ı son derece taşınabilir hale getirir ve kullanıcının tarayıcısının kendi sekmesinde birden fazla bağlantıyı birden çok hedef sisteme erişmek için kullanmasına olanak tanır​.

Delinea Remote Access Service Uzaktan erişim seanslarını kaydederek ve izleyerek, denetim izleri oluşturur ve uyumu sağlar. Tüm uzaktan erişim oturumları detaylı bir şekilde kaydedilir ve izlenir, bu sayede her türlü etkinlik denetlenebilir.

Delinea Remote Access Service Kullanıcıların ve grupların erişim seviyelerini detaylı bir şekilde kontrol edebilme imkanı sunar. Tüm uzaktan erişim aktivitelerini tek bir merkezi konsoldan yönetme ve denetleme olanağı verir.

Delinea Remote Access Service, işletmelere ve IT profesyonellerine, her yerden güvenli erişim imkanı sunarak, üretkenliği artıran ve güvenlik standartlarını koruyan uzaktan erişim seçenekleri sunar.

Delinea Remote Access Service modern iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap veren güvenli ve esnek bir uzaktan erişim çözümüdür.

Daha fazla bilgi için Delinea Remote Access Service video ve dökümanını inceleyebilirsiniz :

Delinea Entegrasyonları

delinea entegrasyonları

Delinea, güncel entegrasyon çözümleri ile mevcut yatırımlarınızın verimini artırır.

bottom of page